X
HOME
ORGANISATIE
DIENSTEN
ACTUEEL
DOWNLOADS
CONTACT

SALARISADMINISTRATIE
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
    Privacy statement
Leveringsvoorwaarden
Disclaimer

Privacy verklaring

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Blank & Partners zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Blank & Partners zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Blank & Partners heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw privacy binnen Blank & Partners

Blank & Partners stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Blank & Partners houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Blank & Partners wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Blank & Partners persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

 

Wij verwijzen verder naar onze Privacy Policy.

 

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Blank & Partners de verantwoordelijke is.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met het privacy-team van Blank & Partners: mevrouw I. Meijer.